SUURET LAUMANVARTIJARODUT RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laumanvartijarotujen tunnettavuutta ja tietoa niiden käyttötarkoituksesta sekä ohjata jäseniään kouluttamaan ja kohtelemaan koiriaan oikein. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä neuvonta- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistyksen varsinainen päätapahtuma on vuosittainen, syyskuun lopulla järjestettävä laumanvartijakoirien syyspäivät, jotka huipentuvat rotukatselmukseen.  Vuonna 2020 tapahtuma järjestetään Kestikartano Aurantolassa, Jaalassa. Päätapahtuman lisäksi järjestetään ainakin ystävänpäivä match show sekä yhdistys on mahdollisuuksien mukaan esillä myös messuilla. Lisäksi yhdistys harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, ja toimii yhteistyössä laumanvartijarotuja edustavien koirayhdistysten kanssa kotimaassa sekä ulkomailla. 

TOIMINNAN JOHTO
Yhdistystä johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Yhdistys kokoontuu keväällä vuosikokoukseen. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään tammi-maaliskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

JULKAISTUTOIMINTA JA MUU TIEDOTTAMINEN
Yhdistys julkaisee ja ylläpitää kotisivujaan osoitteessa https://laumanvartijat.kotisivukone.com/etusivu2.
Yhdistys lähettää sähköisen jäsenkirjeen yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kaikissa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa jaetaan yhdistyksen päätapahtuman esitteitä sekä yhdistyksen yleisesitteitä. Yhdistys osallistuu eri koira-alan tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

JÄSENHANKINTA
Yhdistys pyrkii tehostamaan jäsenhankintaansa vuonna 2020 mm. lähettämällä laumanvartijarotuisten koirien kasvattajille ja rotuyhdistyksille tietoa yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi yhdistyksen jäsenhakemuskaavakkeita ja yhdistyksen yleisesitettä jaetaan kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

MUU TOIMINTA
Yhdistys järjestää vuoden 2020 aikana luennon. Luennon aiheena laumanvartijakoirat. Yhdistys järjestää lisäksi vähintään yhden match show:n toimintakauden aikana. Tilaisuuksien tuotoilla rahoitetaan yhdistyksen päätapahtuman järjestelyjä. Yhdistys voi tarpeen mukaan järjestää myös muuta hallituksen päättämää toimintaa.

YHTEYDET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN JA
YHTEISTYÖ LAUMANVARTIJAROTUJA EDUSTAVIEN YHDISTYSTEN KANSSA
Yhdistys on Salpausselän Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Kennelliitto ry:n jäsen. Yhdistys pyrkii olemaan aktiivisesti yhteydessä laumanvartijarotuja edustavien rotuyhdistysten kanssa mm. lähettämällä säännöllisesti tiedonantoja yhdistyksen järjestämistä tapahtumista rotuyhdistysten hallituksille ja julkaisemalla laumanvartijarotuja koskevien tilaisuuksien tapahtumakalenteria sivuillaan.

Kuva: Anne Hiekkala-Häkkinen