makaa.jpg

 Yhdistys

Yhdistyksen perustamisen taustaa

Yhdistyksen perustamisidea sai alkunsa siitä, että eri laumanvartijarotujen harrastajat ja kasvattajat kokoontuivat yhteen tarkoituksenaan luoda vuosittainen tapahtuma, jossa suuri yleisö saisi oikeanlaista tietoa laumanvartijaroduista ja rotuja harrastavat ihmiset pääsisivät tutustumaan toisiinsa. Himoksen tapahtuma alkoi hahmottua, ja samalla päätettiin perustaa Suuret Laumanvartijarodut ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laumanvartijarotujen tunnettavuutta ja tietoa niiden käyttötarkoituksesta sekä ohjata jäseniään kouluttamaan ja kohtelemaan koiriaan oikein. Yhdistys järjestää mm. erilaisia koulutus- ja informaatiotilaisuuksia roduista kiinnostuneille, lisäksi pyritään toteuttamaan vuosittainen rotukatselmus.

Suuret Laumanvartijarodut ry.

Kotipaikka: Lahti

Rek.nro: 197.720

Pankkiyhteys: FI3852040820034919

Yhdistyksen säännöt